Bilişsel Sanal Gerçeklik Psikoterapisi

Eğitim İçeriği:

 • Sanal Gerçeklik Terapisinde Yeterlilik ve Sertifikasyon
 • Genel Bir Bakış ve Çalışma Protokolü
 • Deneyimsel Bilişsel Terapi Seans Yapısı (ECT)
 • Tedavi Seanslarının ECT Bağlamında Yapılandırılması
 • Sanal Çevrede “Varlık” ve Varlığın Ölçülmesi
 • Sanal Çevrede Varlık Performansı ve Müdahale Alanları
 • Agorafobide  Sanal Gerçeklik Yaklaşımı
  • Agorafobi  Protokolü
  • Agorafobik Vaka Örneği
  • Uygulama
  • Klostrofobi  Protokolü
  • Uygulama
 • Özgül Fobilerde Sanal Gerçeklik Kullanımı Genel Yaklaşım
  • Uçuş Fobisi Genel İlkeler ve  Protokolü
  • Sürüş Korkusu Genel İlkeler ve Protokolü
  • Vaka Örneği
  • Hayvan Korkusu
  • Vaka Örneği
  • Yükseklik Korkusu
  • Karanlık Korkusu
 • Sanal Gerçeklikte Tıbbi Müdahale Korkusu İle İlgili Çalışma
 • Kan İğne Yaralanma Korkusu Magnetıc Resonance Imaging (MRI) ve Sanal Gerçeklik Protokol
 • Toplumsal Kaygı Bozukluğu (Sosyal Fobi) Sanal Gerçeklik Yaklaşımı ve Protokolü
 • Rahatlama Tekniklerinde Sanal Gerçeklik Yaklaşımı
 • Vaka Örneği
 •  Sanal Gerçeklik Terapisinde Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • EMDR ve Sanal Gerçeklik  Protokolü
 • Uygulama
 • Alternatıf Kullanım Alanları Introseptif Uygulama
 • Biofeedback Raporlama ve Uygulama
 • Farklı Rapor Örnekleri
 • Sanal Gerçeklik Yazılım Sistemi Teknik Sunum