İğne Fobisi

Kan, İğne, yaralanma fobisi, mevcut ruhsal bozukluklar sınıflandırma sistemi kapsamında spesifik fobiler altında tanımlanmaktadır. İğne fobisi en yaygın tipidir.

Kan korkusu, güncel akıl hastalıkları tanı sistemlerine özel bir Kan-Enjeksiyon-Yaralanma tipi fobi  olarak sınıflandırılmış bir fobidir. Kanlara karşı bir tür korku yaygındır ve aslında bu korkuyu yaşayanların miktarının% 10’u geçebileceği düşünülmektedir. Ancak son zamanlardaki çalışmalar, nüfusun yaklaşık% 2-3’ünün bu fobiden muzdarip olduğuna işaret etmektedir.

Bu veriler önemlidir; sadece büyüklüğü nedeniyle değil, aynı zamanda kan fobisinin yaşattığı olumsuz etkilerden de muzdarip olanların yaşam kalitesini etkilemesi açısından oldukça dikkat çekicidir. Bu insanlar, sağlıkla ilgili veya hamilelik için gerekli olan tıbbi müdahalelerden kaçınma, ayrıca okulduğu ilgili okuldan (ör. Tıp fakültesi, hemşirelik okulu) ayrılma veya hastanede yatan akrabaları ziyaret etmekten kaçınma eğilimindedirler.

İğne fobisi, fobinin geri kalanından farklı olarak, iki fazlı bir anksiyete cevabı ile karakterizedir. Yani, korkulan uyarana maruz kalmanın ilk saniyeleri sırasında yüksek bir fizyolojik aktivite gerçekleşse de (çarpıntı, terleme, vb.) Hemen ardından hızlı bir düşüş (kan basıncı düşmesi, kalp ritmi düşmesi) dakikada 35 ila 40 atış, vb. söz konusudur. Bu durum baş dönmesine, soluksuzluğa ve bazen de bayılmaya neden olabilir.

Bayılma korkusuna ek olarak, en yaygın korkular arasında kontrolü kaybetme, panik atak geçirme, alay korkusu, iğnenin kırılması ve vücudun içinde kalması olasılığı vardır. Kanla ilgili uyaranlara maruz kaldığında, iğrenme ve tiksinme duyguları da yaygındır.

Son birkaç yılda, Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR), belirli fobilerin tedavisinde büyük klinik etkinlik göstermiştir. Bu teknolojiler, hasta tarafından korkulan durumları kontrollü güvenli bir şekilde oynamak için ideal bir ortam sağlar. Örneğin, kan fobisi durumunda, bu teknolojiler kan tahlillerinin yılın herhangi bir gününde, önceden randevu almadan yapılmasına izin verir ve uygun olduğu düşünülen ve hatta uygulamayı bırakmadan parametreleri belirleme şansı sunar.

İğne Fobisi Nasıl Tedavi Edilir?

İğne, kan korkusuna son vermek için son yıllarda uygulanan ve başarılı sonuçlar elde edilen sanal gerçeklikle maruz bırakma yöntemi ile kişi aşamalı olarak korkusuna maruz bırakılarak bu duygu durumunu ortaya çıkaran etmenlerin neler olduğu anlaşılmaya çalışılır. Buna yönelik olarak yürütülen ödev ve telkin uygulamalarıyla kişinin bu fobisi ortadan kaldırılmaya çalışılır. Kadromuzda yer alan klinik psikolog ve psikiyatristlerin gözetiminde ileri seviyede tanı ve tedavi yöntemleri uygulanır.

Sosyal fobi