Sınav Kaygısı Nedir?

Sınav kaygısı; öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı olarak tanımlanır. Sınav kaygısı nedir yanında sınav kaygısının neyle ilişkili olduğu, belirtileri ve nedenleri de incelenmesi gereken konuların başında yer alır.

Neyle ilişkilidir?

Bireyin sınava yüklediği anlamlar, sınavla ilgili zihinde oluşturulan imaj, sınav sonrası duruma ilişkin atıflar ve sınav sonrası elde edilecek kazanımlara verilen önem sınav fobisi oluşumu üzerinde etkilidir.

Belirtileri nelerdir?

Huzursuzluk, endişe, tedirginlik, sıkıntı, başarısızlık korkusu, çalışmaya isteksizlik, mide bulantısı, taşikardi, titreme, ağız kuruluğu, iç sıkıntısı, terleme, uyku düzeninde bozukluklar, karın ağrıları vs. bedensel yakınmalar, dikkat ve konsantrasyonda bozulma, kendine güvende azalma, yetersiz ve değersiz görme sık görülen belirtilerdir.

Sınav fobisi üzerindeki makaleler gözden geçirildiğinde sınav fobisi olan kişiler, yüksek oranda “sosyal değerlendirme kaygısı”na sahiptir, ki bir sosyal fobi çalışması, katılımcılar arasında %20 oranında sınav fobisi olduğunu göstermiştir. Sanal gerçeklik destekli bilişsel davranışçı terapilerin sınav fobisini azalttığına dair araştırmalar mevcuttur.

Sınav Kaygısı Nasıl Aşılır?

Sınav kaygısının birkaç olası nedeni şunları içerir. Bu durumlar bizi sınav kaygısı nasıl oluşur sorusunun cevabına götürür.

  • Başarısızlık korkusu: Öz değer duygunuzu test puanlarınıza bağlarsanız, kendinize uyguladığınız baskı ciddi sınav fobisine neden olabilir.
  • Zayıf test geçmişi: Daha önce testlerde başarısız olduysanız, ya yeterince çalışmadığınız için ya da çok endişeli olduğunuz için, cevapları hatırlayamıyorsanız, bu her seferinde daha fazla kaygıya ve olumsuz bir tutuma neden olabilir. başka bir sınava girmek zorunda.
  • Hazırlıksızlık: Çalışmadıysanız veya yeterince çalışmadıysanız, bu kaygı hissinizi artırabilir.

Nasıl Tedavi Edilir?

Sınav kaygısına son vermek için son yıllarda uygulanan ve başarılı sonuçlar elde edilen sanal gerçeklikle maruz bırakma yöntemi ile kişi aşamalı olarak korkusuna maruz bırakılarak bu duygu durumunu ortaya çıkaran etmenlerin neler olduğu anlaşılmaya çalışılır. Buna yönelik olarak yürütülen ödev ve telkin uygulamalarıyla kişinin bu fobisi ortadan kaldırılmaya çalışılır. Kadromuzda yer alan klinik psikolog ve psikiyatristlerin gözetiminde ileri seviyede tanı ve tedavi yöntemleri uygulanır.

Sanal Gerçeklik Terapisi